alphabetical author index

Tuesday
With a Welsh-language translation, Un Bore Mawrth

 • "I've been waiting for something like this to happen. I'm surprised it's taken so long. The signs have been building up for a while."
  • Full Length Play
  • Drama, Comedy, TYA

  • Time Period: Contemporary
  • Target Audience: Teen (Age 14 - 18)

  • Performance Group:
  • High School/Secondary
  An ordinary Tuesday turns really, really weird when the sky over the school playground suddenly rips open. Pupils and teachers are sucked up to a parallel universe, whilst a new set of people start raining down from above. 'Us' and 'Them' must come together to work out what is going on, and how they can get things back to how they were.

  Alison Carr's play Tuesday is funny and playful, with a little bit of sci-fi and a lot of big themes: friendship, family, identity, grief, responsibility -- and what happens when an unexpected event literally turns the world upside-down.

  Written specifically for young people, the play formed part of the 2020 and 2021 National Theatre Connections Festivals and was premiered by youth theatres across the UK. It offers opportunities for a large, flexible cast of any size, age and mix of genders.

  This bilingual editions includes the original English play with a Welsh-language translation, Un Bore Mawrth, but playwright Daf James. 

  Un Bore Mawrth

  Dydd Mawrth digon cyffredin yw hi, ond yn sydyn mae'n troi'n ddiwrnod rhyfedd iawn pan mae'r awyr uwch ben yr ysgol yn rhwygo'n agored. Caiff disgyblion ac athrawon eu sugno i fyny i fydysawd cyfochrog wrth i garfan newydd o bobl arllwys i lawr oddi uchod. Rhaid i 'Ni' a 'Nhw' ddod ynghyd i ddeall beth sy'n digwydd ac i ddatrys sut i gael pethau'n ôl fel yr oedden nhw.

  Mae'r ddrama wreiddiol hon gan Alison Carr, Tuesday, yn ddoniol ac yn chwareus, gyda phinsiad o ffugwyddoniaeth a thomen o themâu mawr: cyfeillgarwch, teulu, hunaniaeth, galar, cyfrifoldeb – a beth sy'n digwydd pan fydd digwyddiad annisgwyl yn llythrennol yn troi'r byd wyneb i waered.

  Wedi'i hysgrifennu ar gyfer pobl ifanc, roedd y ddrama'n rhan o National Theatre Connections yn 2020 a 2021, a chafodd ei llwyfannu am y tro cyntaf gan theatrau ieuenctid ar draws y DU.

  Mae'n cynnig cyfleoedd i gastiau mawr, hyblyg o unrhyw faint, oedran a rhywedd.

  Mae Tuesday yn waith gosod ar fanyleb TGAU Drama CBAC. Yn y gyfrol ddwyieithog hon, fe welwch y ddrama wreiddiol Saesneg ynghyd â chyfieithiad Cymraeg y dramodydd Daf James, Un Bore Mawrth.

  Premiere Production: National Theatre Connections Festival, 2021.
  • Casting: 4M, 5F
  • Casting Attributes: Flexible casting

  Name Price
  Tuesday Script This is optional. Order Now

  An ordinary Tuesday turns really, really weird when the sky over the school playground suddenly rips open. Pupils and teachers are sucked up to a parallel universe, whilst a new set of people start raining down from above. 'Us' and 'Them' must come together to work out what is going on, and how they can get things back to how they were.

  Alison Carr's play Tuesday is funny and playful, with a little bit of sci-fi and a lot of big themes: friendship, family, identity, grief, responsibility -- and what happens when an unexpected event literally turns the world upside-down.

  Written specifically for young people, the play formed part of the 2020 and 2021 National Theatre Connections Festivals and was premiered by youth theatres across the UK. It offers opportunities for a large, flexible cast of any size, age and mix of genders.

  This bilingual editions includes the original English play with a Welsh-language translation, Un Bore Mawrth, but playwright Daf James. 


  Un Bore Mawrth

  Dydd Mawrth digon cyffredin yw hi, ond yn sydyn mae'n troi'n ddiwrnod rhyfedd iawn pan mae'r awyr uwch ben yr ysgol yn rhwygo'n agored. Caiff disgyblion ac athrawon eu sugno i fyny i fydysawd cyfochrog wrth i garfan newydd o bobl arllwys i lawr oddi uchod. Rhaid i 'Ni' a 'Nhw' ddod ynghyd i ddeall beth sy'n digwydd ac i ddatrys sut i gael pethau'n ôl fel yr oedden nhw.

  Mae'r ddrama wreiddiol hon gan Alison Carr, Tuesday, yn ddoniol ac yn chwareus, gyda phinsiad o ffugwyddoniaeth a thomen o themâu mawr: cyfeillgarwch, teulu, hunaniaeth, galar, cyfrifoldeb – a beth sy'n digwydd pan fydd digwyddiad annisgwyl yn llythrennol yn troi'r byd wyneb i waered.

  Wedi'i hysgrifennu ar gyfer pobl ifanc, roedd y ddrama'n rhan o ?yl National Theatre Connections yn 2020 a 2021, a chafodd ei llwyfannu am y tro cyntaf gan theatrau ieuenctid ar draws y DU.

  Mae'n cynnig cyfleoedd i gastiau mawr, hyblyg o unrhyw faint, oedran a rhywedd.

  Mae Tuesday yn waith gosod ar fanyleb TGAU Drama CBAC. Yn y gyfrol ddwyieithog hon, fe welwch y ddrama wreiddiol Saesneg ynghyd â chyfieithiad Cymraeg y dramodydd Daf James, Un Bore Mawrth.

  $24.95